Author Archives: admin

ወጋገን ባንክ አ.ማ እጩ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላትን ጥቆማ ለመቀበል የወጣ ማስታወቂያ

የወጋገን ባንክ አ.ማ ባለአክሲዮኖች ታህሳስ 7 ቀን 2012 ዓ.ም. በተካሄደው 26ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የዲሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት መመረጣቸውና ኮሚቴው የሚመራበት የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላና ምርጫ መመርያ መጽደቁ ይታወቃል፡፡ በመሆኑም አስመራጭ ኮሜቴው ስራውን የጀመረ ስለሆነ፤ የባንኩ ባለአክሲዮኖች ለባንኩ ሁለንተናዊ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለው የሚያምኑባቸውን ብቁ እጩዎች እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም. ድረስ እንዲጠቁሙ አስመራጭ ኮሚቴው በአክብሮት ይጋብዛል፡፡

ተጠቋሚዎች በእጩነት ለመቅረብ ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች

1. የባንኩ ባለአክሲዮን የሆነ፤
2. የባንኩ የዲሬክተሮች ቦርድ አባል ሆኖ ለማገልገል ፈቃደኛ የሆነ፤
3. የማንኛውም ባንክ ሰራተኛ ያልሆነ፤
4. እድሜው 30 አመትና ከዚያ በላይ የሆነ፤
5. በወጋገን ባንክ አ.ማ. የዲሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባል ያልሆነ፤
6. በሌላ የገንዘብ ተቋም ውስጥ የዲሬክተሮች ቦርድ አባል ያልሆነ፤
7. የመምረጥና የመመረጥ መብቱ ያልተገደበ፤
8. በስነ-ምግባሩም ሆነ ድርጊቱ ህዝብን ከማታለልና ማጭበርበር ለመጠበቅ ሲባል የወጣን ህግ በመተላለፍ በኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ የተፈረደበት መሆኑን የሚያሳይ ሪኮርድ ወይም ማስረጃ የሌለበት፤
9. ስልጣን ላለው ተቆጣጣሪ አካል መስጠት ያለበትን መረጃ በመደበቅ፣ ሀሰተኛ መረጃ በመስጠት፣ ማሟላት ያለበትን መስፈርት ባለማሟላቱ ምክንያት የእርምት እርምጃ የተወሰደበት መሆኑ የሚያሳይ ሪኮርድ የሌለበት፤
10. የፋይናንሺያል ጤናማነት (financial soundness) መስፈርት የሚያሟላ ማለትም ኪሳራ ላይ ያልሆነ፣ የተበደረውን የባንክ እዳ መክፈል የቻለ፣ ግብር ባለመክፈሉ ምክንያት ያልተፈረደበት፣ በቂ ስንቅ /ገንዘብ/ የሌለው ቼክ ያልጻፈ፤

11. የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ተመጣጣኝ የትምህርት ደረጃ እውቅና ካለው የትምህርት ተቋም ያለው፤

12. የሥራ ልምድን በተመለከተ ቢቻል በንግድ ስራና በንግድ ስራ አስተዳደር በተለይም በፋይናንስ ተቋም ወይም በባንክ ስራ ልምድ ያለው፤

ማሳሰቢያ
1. በጠቅላላው እጩ የቦርድ ተጠቋሚዎች ብዛት 22 ነው፡፡ ከሚጠቆሙት 22 እጩዎች መካከል 8ቱ ከባንኩ ጠቅላላ የተፈረሙ አክሲዮኖች ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 2% (ሁለት በመቶ) በታች የአክሲዮን ድርሻ ያላቸው ባለአክሲዮኖች ብቻ ሲሆን፤ መጠቆም የሚችሉትም ከባንኩ ጠቅላላ የተፈረሙ አክሲዮኖች ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 2% (ሁለት በመቶ) በታች ባላቸው ባለአክሲዮኖች ብቻ ነው፡፡ የቀሪዎቹን 14 እጩዎች ጥቆማ በተመለከተ ሁሉም ባለአክሲዮኖች ሊጠቁሙና ሊጠቆሙ ይችላሉ፡፡
2. መስፈርቱን የሚያሟላና ፈቃደኛ የሆነ ባለአክሲዮን ራሱን መጠቆም ይችላል፤
3. የህግ ሰውነት ያለው ባለአክሲዮን በእጩነት ሊጠቆምና ዕጩ ሊጠቁም ይችላል፤
4. ማንኛውም ጥቆማ ሲቀርብ የጠቋሚው ሙሉ ስምና ፊርማ ሊኖረው ይገባል፤
5. በወንድ ጾታ የተገለጸው ለሴት ጾታም ያገለግላል፤
6. ከነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም. በኋላ የሚቀርቡ ጥቆማዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡

ስለዚህ የባንኩ ባለአክስዮኖች በሙሉ ለዲሬክተሮች ቦርድ ዕጩዎችን ለመጠቆም የተዘጋጀውን ቅጽ ከባንካችን ዋና መስሪያ ቤት፣ ዲስትሪክት ጽ/ቤት፣ ቅርንጫፍ መ/ቤት፣ ንኡስ ቅርንጫፍ ወይም ከባንኩ ድህረ ገጽ www.wegagenbanksc.com በመውሰድ ለዲሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ በሚከተሉት መንገዶች ጥቆማ እንድታቀርቡ መጋበዛችሁን እናሳውቃለን፡፡

1ኛ/ በአዲስ አበባ፣ ወጋገን ባንክ አ.ማ. ዋና መ/ቤት ሕንጻ፣ 19ኛ ፎቅ በሚገኘው የዲሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ቢሮ በግንባር በመቅረብ፤
2ኛ/ ከአዲስ አበባ ውጭ የሚገኙ ባለአክሲዮኖች በአቅራቢያቸው በሚገኝ የባንካችን ዲስትሪክት ጽ/ቤት፣ ወይም ቅርንጫፍ መ/ቤት በግንባር በመቅረብ፤
3ኛ/ በፖስታ ሳጥን ቁጥር 1018 በአደራ ደብዳቤ፤ ወይም
4ኛ/ በኢ-ሜል አድራሻ፡ bonominee@wegagenbanksc.com

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች፡ 0911201195 ወይም 0911152492 መደወል ይቻላል፡፡

DOWNLOAD WORD FILE

የዕጩ ቦርድ አባላት መጠቆሚያ ቅጽ

DOWNLOAD PDF FILE

የዕጩ-ቦርድ-አባላት-መጠቆሚያ-ቅጽ

ወጋገን ባንክ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ወጋገን ባንክ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

መጋቢት 24 ቀን 2012 ዓ.ም  በሠላም ሚኒስቴር ቅጥር ግቢ በተካሄደው የድጋፍ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት ላይ ተገኝተው የእርዳታውን ቼክ ለብሔራዊ የድጋፍ አሰባሰብ ኮሚቴ  ያስረከቡት የወጋገን ባንክ  የኮርፖሬት ሰርቪስስ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ክንዴ አበበ “ሁልጊዜም በሀገሪቱ የሚካሄዱ የልማት ስራዎችን በመደገፍና የተፈጥሮም ሆኑ ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሲከሰቱ  ለወገን ደራሽነቱን በማረጋገጥ የማህበራዊ ኃላፊነቱን ሲወጣ የቆየው ወጋገን ባንክ በሀገራችን ላይ የህልውና አደጋ የደቀነውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመግታት የሚደረገውን ሀገራዊ ጥረት በማገዝ በዚህ አስቸጋሪ የፈተና ወቅት ከህዝባችን ጎን መቆም እንዳለብን በመገንዘብ የብር 5 ሚሊዮን ድጋፍ አድርገናል” ብለዋል፡፡

 

አቶ ክንዴ አበበ  ጨምረውም  “ወጋገን ባንክ  የኮሮና ቫይረስን የመከላከሉ ተግባር  ውጤታማ እስኪሆን ድረስ ከመንግስትና ከህብረተሰቡ ጎን ሆኖ ድጋፉን የሚቀጥል መሆኑን እየገለፅኩ፤ ሁላችንም ከመቼውም ጊዜ በላይ እንደ አንድ ሆነን በትብብር ከሰራን በሽታውን የከፋ ጉዳት ሳያደርስ እንደምንቆጣጠረው  ባለሙሉ ተስፋ ነኝ” ብለዋል፡፡

 

ወጋገን ባንክ እንደ አንድ ኃላፊነት የሚሰማው ተቋም የቫይረሱን ሥርጭት ለመከላከል በዋናው መስሪያ ቤትም ሆነ በየቅርንጫፎቹ ለሰራተኞቹና ለደንበኞቹ ስለበሽታው መተላለፊያና መከላከያ መንገዶች የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን በማከናወን  የእጅ መታጠቢያ ቁሳቁሶችን እና የፅዳት እቃዎችን እያቀረበ መሆኑን የገለፁት አቶ ክንዴ አበበ በሥራ ቦታ ያለውን  አካላዊ ጥግግት ለመቀነስም ለሰራተኞቹ ፈቃድ በመስጠት፣ በተለይም ለነፍሰጡር ሰራተኞች ከአመት ፈቃዳቸው የማይታሰብ ረፍት በመስጠት የሰራተኞቹን ደህንነት ለመጠበቅ ባንኩ  ተግቶ እየሰራ መሆኑን  ተናግረዋል፡፡

 

 

 

 

 

 

 

 

በተጨማሪም በሽታውን ለመከላከል ቁልፍ የሆነውን አካላዊ መራራቅ ለመተግበር፣ ደንበኞች ወደ ቅርንጫፍ መምጣት ሳያስፈልጋቸው በሥራ ቦታቸው ወይም በቤታቸው ሆነው የኤሌክትሮኒክ ባንክ አገልግሎቶችን በመጠቀም ሂሳባቸውን ማንቀሳቀስ የሚችሉ  ሲሆን በአጋር ካርዳቸው በኤቲኤም ማሽን ብቻ በመጠቀም ወደሚፈልጉት  ሰው ሒሳብ ገንዘብ መላክ እና በቀን እስከ 10,000 ብር ማውጣት ፣በስልክዎ ባንክዎ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት በቀን እስከ 50,000  ብር ማስተላለፍ  እና  የግለሰብ ኢንተርኔት ባንክ አገልግሎት ተጠቃሚዎች በቀን እስከ 100,000  ብር ፣ድርጅቶች ደግሞ የሚፈልጉትን ያህል ገንዘብ በኮርፖሬት ኢንተርኔት ባንክ አገልግሎት ማስተላለፍ የሚችሉ መሆኑን ባንኩ  አስታውቋል፡፡

 

ለተጨማሪ መረጃ፡- ማርኬቲንግና ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽንስ ዳይሬክቶሬት፣ራስ መኮንን ጎዳና  አዲስ አበባ ስታዲየም ፊት ለፊት 14ኛ ፎቅ

ስልክ.+251 11 878 7921/19

Partial view of the lottery drawing ceremony

Partial view of the lottery drawing ceremony

የወጋገን ባንክ የውጭ ምንዛሪ ግኝት  ማበረታቻ ሽልማት ዕጣ ወጣ

 

ወጋገን ባንክ ከነሐሴ 9 ቀን 2011 ዓ.ም እስከ የካቲት 3 ቀን 2012 ዓ.ም ሲያካሂደው የነበረው ከወጋገን ይቀበሉ፣ በወጋገን ይመንዝሩ፣ በወጋገን ይሸለሙ የውጭ ምንዛሪ ግኝት ማበረታቻ ሽልማት ዕጣ  በትናንትናው ዕለት የካቲት 25 ቀን 2012 ዓም የባንኩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የብሔራዊ ሎተሪ  አስተዳደር ድርጅት  ኃላፊዎች በተገኙበት በብሔራዊ ሎተሪ አዳራሽ ወጣ፡፡

 

በዚህም መሰረት የ2019 ሞዴል ኪያ ስፖርቴጅ መኪና የሚያስገኘው የአንደኛ ዕጣ ቁጥር 1010526 ሆኖ ወጥቷል፡፡

 

በ2ኛ እጣ አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች እና በ3ኛ ዕጣ ሀምሳ ስማርት የሞባይል ስልኮችን የሚያስገኙት ዕጣ ቁጥሮችም መውጣታችውን የገለፀው ወጋገን ባንክ ለአሸናፊዎቹ ሽልማቱን የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ድርጅት ተወካዮች በሚገኙበት ሥነ ሥርአት ላይ በቅርቡ በይፋ እንደሚያስረክብ አስታውቋል፡፡

 

እንኳን ደስ አላችሁ

 ከወጋገን ይቀበሉ፣ በወጋገን ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ አሸናፊ  የሎተሪ  ቁጥሮች

ወጋገን ባንክ ከነሃሴ 9 ቀን 2011 ዓ.ም. እስከ የካቲት 3 ቀን 2012 ዓ.ም. ድረስ ሲያካሂድ የቆየው ከወጋገን ይቀበሉ፣ በወጋገን ይመንዝሩ፣ በወጋገን ይሸለሙ የሎተሪ ሽልማት መርሐ-ግብር ዕጣ ረቡዕ የካቲት 25 ቀን 2012 . በብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ድርጅት አዳራሽ በይፋ ወጥቷል፡፡

የተለያዩ ሽልማቶችን የሚያስገኙት አሸናፊ የሎተሪ ቁጥሮች ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሲሆኑ ዕድለኛ ደንበኞች አስቀድመው አገልግሎቱን ወደ ተጠቀሙበት ወይም በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ የባንኩ ቅርንጫፎች ቀርበው እንዲያመለክቱ  በአክብሮት እየጠየቅን  በቅርቡ  በምናደርገው የሽልማት መርሀግብር  ለዕድለኞች ሽልማቱን በይፋ እንደምናስረክብ ስንገልፅ  ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል፡፡  

ተ.ቁ. የዕጣው ደረጃ የሽልማቱ ዓይነት የአሸናፊ ዕጣ የሎተሪ ዕጣው የደረሰበት ከተማ
1 1 ኪያ ስፖርቴጅ  አውቶሞቢል ሞዴል 2019 1010526 ጅግጅጋ
2 2 የልብስ ማጠቢያ 1012136 አድዋ
3 1011334 ባህር ዳር
4 1007817 አዲስ አበባ
5 1002355 ድሬ ዳዋ
6 1015262 ጅማ
7 3 ሳምሰንግ ጋላክሲ

የሞባይል ቀፎ

1012537 አዲስ አበባ
8 1023510 አዲስ አበባ
9 1009031 አዲስ አበባ
10 1025281 አዲስ አበባ
11 1002594 አዲስ አበባ
12 1014826 አዲስ አበባ
13 1014202 አዲስ አበባ
14 1023457 አዲስ አበባ
15 1025519 አዲስ አበባ
16 1026320 አዲስ አበባ
17 1034126 አዲስ አበባ
18 1006054 አዲስ አበባ
19 1010380 ቦንጋ
20 1037720 ቡታ ጅራ
21 1008630 ደሴ
22 1037145 ደሴ
23 1004456 ድብድቦ
24 1010481 ድሬ ዳዋ
25 1016042 ድሬ ዳዋ
26 1017569 ድሬ ዳዋ
27 1022950 ድሬ ዳዋ
28 1026470 ድሬ ዳዋ
29 1029740 ድሬ ዳዋ
30 1004971 ጎንደር
31 1008712 ጋምቤላ
32 1029158 ጋምቤላ
33 1032920 አዲስ አበባ
34 1034001 ሐረር
35 1030626 ሐረር
36 1028685 አዲስ አበባ
37 1001340 ሁመራ
38 1020929 አዲስ አበባ
39 1008240 ጅግጅጋ
40 1019176 ጅግጅጋ
41 1025198 ጅግጅጋ
42 1004310 አዲስ አበባ
43 1007290 አዲስ አበባ
44 1013251 አዲስ አበባ
45 1035720 አዲስ አበባ
46 1013779 ጋምቤላ
47 1014904 አዲስ አበባ
48 1012669 አዲስ አበባ
49 1031210 ሻሸመኔ
50 1014839 ሱሉልታ
51 1015129 አዲስ አበባ
52 1039221 ቶግ ዋጃሌ
53 1016684 አዲስ አበባ
54 1026703 ሰበታ
55 1002795 አዲስ አበባ
56 1014595 አዲስ አበባ

 

አድራሻ፡ ወጋገን ታወር፣ራስ መኮንን ጎዳና

አዲስ አበባ ስታዲዮም ፊት ለፊት

ስልክ : +251 115523800

+251 115177500

ስዊፍት፡-WEGAETAA

 

Notice for Job Applicants

Notice for Job Applicants

Applicants for the position of Associate Jr. Customer Service Officer whose names listed here under are selected for further screening.
Accordingly, please avail yourselves for the written exam that will be conducted on Sunday December 30, 2018 at 1:30 PM as indicated below:-

CANDIDATES: Listed under Sr. No 1 to 1,500 below or Whose names begin with alphabet – ABA to SHAN

Place of exam: Addis Ababa St. Mary’s university Mexico campus (Mexico-Near the Wabe Shebelle Hotel)

CANDIDATES: listed under Sr. No 1,501 to 2,001 below or Whose names begin with alphabet – SHEG to ZURI

Place of exam: Addis Ababa St. Mary’s university Post graduate campus (Meico- Near Ethiopian Petroleum Supply Enterprise)

Dowload the list

INVITATION FOR BID

Bid No. PPA/—-/18

 

No. Description Lot
1 Furniture & Fitting Lot-1
2 Computer & Related Items Lot-2
3 Cash Counting Machine with different size, Foreign Currency Detector,  Exchange Rate Display,  and Electronic Calculator Lot-3
4 Generator, Metal Detector, and Fire-extinguisher Lot-4

 

  1. Wegagen Bank S.C. invites sealed bids from eligible Bidders for the purchase of different Office Equipment
  2. The bid document shall be obtained commencing February 12, 2018 from Procurement and Property Administration Office at 16th floor at Wegagen Tower, In front of A.A. Stadium, by paying non-refundable fee of Birr 300.00 (Three Hundred Birr) for each Lots during office hours.
  3. Presentation of copy renewed trade license, Tax Clearance Certificate, TIN Certificate, and VAT/TOT Registration Certificate is mandatory.
  4. Bid proposal shall be accompanied by Bank bid bond/CPO for Lot-1 and Lot-4 each Birr 50,000.00, and Birr 75,000.00 for each Lots 2 and 3 in the name “Wegagen Bank S.C”.
  5. The bidders need to present their financial and technical proposals for each Lot separately in wax sealed envelopes.
  6. Bid Documents must be deposited in the tender box prepared separately for each Lot for this purpose at Wegagen Bank S.C, Procurement and Property Administration, during office hours before February 26, 2018 at 4:00 PM. at the place mentioned under   1 above.
  7. Bid opening shall be held in the presence of bidders and/or their legal agents who wish to attend, on February 27, 2018 at 9:30 AM at the place mentioned under no. 1 above as follows.

 

Lot Opening Date Time
Lot-1 February 27, 2018   9:30AM
Lot-2 February 27, 2018   3:30PM
Lot-3 February 27, 2018   2:00PM
Lot-4 February 27, 2018 11:00AM
  1. Failure to comply with any of the conditions from (1) to (5) above shall result in automatic rejection.
  2. The winner suppliers shall summit 10% of the award amount in the form of Performance Bond Guarantee.
  3. For any inquire, please don’t hesitate to contact Procurement and Property Administration, on Tel. 011-872-08-89

          The Bank reserves the right to accept or reject the bid either partially or fully as found appropriate.

Wegagen Bank Introduces a new Core Banking System

Wegagen Bank Introduces a new Core Banking System

Wegagen Bank has introduced a new core banking system called Oracle Flex Cube which is aimed at significantly transforming its operational performance and customer service delivery to the highest level of efficiency.

This core banking system has been successfully implemented in all the 285 Branches and forex bureaus of the Bank since January 1, 2018. In an event organized to celebrate the successful implementation of the core banking system on January 16, 2018 Bank President Ato Araya G/Egziabher said that the new Core Banking system would bring about a dramatic improvement in the operational performance and service delivery efficiency of the Bank. He also called on all districts to utilize the full capacity of the technology and raise the performance and standard of service delivery in the Bank.

Wegagen Bank’s CIO and Project Leader Ato Alexander G/Egziabher said that the new Oracle Core Banking System project was completed within the schedule and budget which is quite a remarkable accomplishment in the Banking industry in the country so far, given the scope and the complex nature of the project.

He said that the data migration from the previous Core Banking to the latest version of 12.1 Oracle Flex Cube Core Banking System was conducted in 260 Branches and forex bureaus in a space of two days with unmatched effectiveness that has not also been experienced in the industry so far. The CIO lauded the extraordinary commitment of the project team members who were working late hours including on Sundays and holidays to finalize the project timely.

At every milestone of the project, the Bank has given recognition to the tireless effort of the team members which made the project a success. The project has involved around 50 full time and 30 on call basis Bank staff drawn from the IT and Operational units of the Bank.

Wegagen Awards Prominent Customers

Wegagen Bank awards important customers engaged in export business, International money transfer service and partners contributed to foreign currency earning through swift.

During the Bank’s annual Forex Day held at Capital Hotel and Spa on November 2, 2017 Board Chairman Teferi Zewdu said that the Bank has earned 425.5 million USD in the last fiscal year ended on June 30,2017.

 

The foreign currency earning of the Bank showed 60.3 percent increase from that of 2015/16 fiscal year amounting to 160 million USD, the Chairman said.

The Board Chairman expressed the Bank’s readiness to give a better service to customers and partners engaged in foreign currency generation with a view to increasing foreign currency inflow to the country.

 

On the occasion Ato Teferi and CEO Ato Araya Gebre Egziabher handed over accolades and certificates of recognition to prominent customers who generated large amount of foreign currency in the last fiscal year ended on June 30, 2017.

Wegagen Grosses Birr 708.1 Million Profit

Wegagen Bank declared that it earned a gross profit of Birr 708.1 million in the 2016/17 Fiscal Year ended June 30, 2017.
The Bank has officially announced this achievement in the audited annual report presented at the 24th Ordinary Shareholders’ meeting held at Hilton Addis Ababa on November 16, 2017.
Bank President Araya G/Egziabher on the occasion said that the Bank earned a net profit of Birr 532.1 million in 2016/17 Fiscal Year after paying a profit tax of over 175.9 million.

The Bank’s paid up capital which was 1.7 billion at the end of 2015/16 Fiscal Year, grew to Birr 2.1 billion in 2016/17 and the total capital including reserves reached Birr 3.4 billion. In addition, the Bank’s total asset rose to Birr 20.9 billion from Birr 16.1 billion at the end of 2015/16. In a similar trend, the total deposit mobilized reached Birr 15.6 billion while the total loans and advances increased to Birr 10.2 billion. The number of shareholders is now 3,192, while the number of employees stood at 4,148 as at April 30, 2018.