Category Archives: News

News

ወጋገን ባንክ አ.ማ እጩ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላትን ጥቆማ ለመቀበል የወጣ ማስታወቂያ

የወጋገን ባንክ አ.ማ ባለአክሲዮኖች ታህሳስ 7 ቀን 2012 ዓ.ም. በተካሄደው 26ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የዲሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት መመረጣቸውና ኮሚቴው የሚመራበት የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላና ምርጫ መመርያ መጽደቁ ይታወቃል፡፡ በመሆኑም አስመራጭ ኮሜቴው ስራውን የጀመረ ስለሆነ፤ የባንኩ ባለአክሲዮኖች ለባንኩ ሁለንተናዊ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለው የሚያምኑባቸውን ብቁ እጩዎች እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም. ድረስ እንዲጠቁሙ አስመራጭ ኮሚቴው በአክብሮት ይጋብዛል፡፡

ተጠቋሚዎች በእጩነት ለመቅረብ ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች

1. የባንኩ ባለአክሲዮን የሆነ፤
2. የባንኩ የዲሬክተሮች ቦርድ አባል ሆኖ ለማገልገል ፈቃደኛ የሆነ፤
3. የማንኛውም ባንክ ሰራተኛ ያልሆነ፤
4. እድሜው 30 አመትና ከዚያ በላይ የሆነ፤
5. በወጋገን ባንክ አ.ማ. የዲሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባል ያልሆነ፤
6. በሌላ የገንዘብ ተቋም ውስጥ የዲሬክተሮች ቦርድ አባል ያልሆነ፤
7. የመምረጥና የመመረጥ መብቱ ያልተገደበ፤
8. በስነ-ምግባሩም ሆነ ድርጊቱ ህዝብን ከማታለልና ማጭበርበር ለመጠበቅ ሲባል የወጣን ህግ በመተላለፍ በኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ የተፈረደበት መሆኑን የሚያሳይ ሪኮርድ ወይም ማስረጃ የሌለበት፤
9. ስልጣን ላለው ተቆጣጣሪ አካል መስጠት ያለበትን መረጃ በመደበቅ፣ ሀሰተኛ መረጃ በመስጠት፣ ማሟላት ያለበትን መስፈርት ባለማሟላቱ ምክንያት የእርምት እርምጃ የተወሰደበት መሆኑ የሚያሳይ ሪኮርድ የሌለበት፤
10. የፋይናንሺያል ጤናማነት (financial soundness) መስፈርት የሚያሟላ ማለትም ኪሳራ ላይ ያልሆነ፣ የተበደረውን የባንክ እዳ መክፈል የቻለ፣ ግብር ባለመክፈሉ ምክንያት ያልተፈረደበት፣ በቂ ስንቅ /ገንዘብ/ የሌለው ቼክ ያልጻፈ፤

11. የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ተመጣጣኝ የትምህርት ደረጃ እውቅና ካለው የትምህርት ተቋም ያለው፤

12. የሥራ ልምድን በተመለከተ ቢቻል በንግድ ስራና በንግድ ስራ አስተዳደር በተለይም በፋይናንስ ተቋም ወይም በባንክ ስራ ልምድ ያለው፤

ማሳሰቢያ
1. በጠቅላላው እጩ የቦርድ ተጠቋሚዎች ብዛት 22 ነው፡፡ ከሚጠቆሙት 22 እጩዎች መካከል 8ቱ ከባንኩ ጠቅላላ የተፈረሙ አክሲዮኖች ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 2% (ሁለት በመቶ) በታች የአክሲዮን ድርሻ ያላቸው ባለአክሲዮኖች ብቻ ሲሆን፤ መጠቆም የሚችሉትም ከባንኩ ጠቅላላ የተፈረሙ አክሲዮኖች ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 2% (ሁለት በመቶ) በታች ባላቸው ባለአክሲዮኖች ብቻ ነው፡፡ የቀሪዎቹን 14 እጩዎች ጥቆማ በተመለከተ ሁሉም ባለአክሲዮኖች ሊጠቁሙና ሊጠቆሙ ይችላሉ፡፡
2. መስፈርቱን የሚያሟላና ፈቃደኛ የሆነ ባለአክሲዮን ራሱን መጠቆም ይችላል፤
3. የህግ ሰውነት ያለው ባለአክሲዮን በእጩነት ሊጠቆምና ዕጩ ሊጠቁም ይችላል፤
4. ማንኛውም ጥቆማ ሲቀርብ የጠቋሚው ሙሉ ስምና ፊርማ ሊኖረው ይገባል፤
5. በወንድ ጾታ የተገለጸው ለሴት ጾታም ያገለግላል፤
6. ከነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም. በኋላ የሚቀርቡ ጥቆማዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡

ስለዚህ የባንኩ ባለአክስዮኖች በሙሉ ለዲሬክተሮች ቦርድ ዕጩዎችን ለመጠቆም የተዘጋጀውን ቅጽ ከባንካችን ዋና መስሪያ ቤት፣ ዲስትሪክት ጽ/ቤት፣ ቅርንጫፍ መ/ቤት፣ ንኡስ ቅርንጫፍ ወይም ከባንኩ ድህረ ገጽ www.wegagenbanksc.com በመውሰድ ለዲሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ በሚከተሉት መንገዶች ጥቆማ እንድታቀርቡ መጋበዛችሁን እናሳውቃለን፡፡

1ኛ/ በአዲስ አበባ፣ ወጋገን ባንክ አ.ማ. ዋና መ/ቤት ሕንጻ፣ 19ኛ ፎቅ በሚገኘው የዲሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ቢሮ በግንባር በመቅረብ፤
2ኛ/ ከአዲስ አበባ ውጭ የሚገኙ ባለአክሲዮኖች በአቅራቢያቸው በሚገኝ የባንካችን ዲስትሪክት ጽ/ቤት፣ ወይም ቅርንጫፍ መ/ቤት በግንባር በመቅረብ፤
3ኛ/ በፖስታ ሳጥን ቁጥር 1018 በአደራ ደብዳቤ፤ ወይም
4ኛ/ በኢ-ሜል አድራሻ፡ bonominee@wegagenbanksc.com

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች፡ 0911201195 ወይም 0911152492 መደወል ይቻላል፡፡

DOWNLOAD WORD FILE

የዕጩ ቦርድ አባላት መጠቆሚያ ቅጽ

DOWNLOAD PDF FILE

የዕጩ-ቦርድ-አባላት-መጠቆሚያ-ቅጽ

ወጋገን ባንክ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ወጋገን ባንክ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

መጋቢት 24 ቀን 2012 ዓ.ም  በሠላም ሚኒስቴር ቅጥር ግቢ በተካሄደው የድጋፍ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት ላይ ተገኝተው የእርዳታውን ቼክ ለብሔራዊ የድጋፍ አሰባሰብ ኮሚቴ  ያስረከቡት የወጋገን ባንክ  የኮርፖሬት ሰርቪስስ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ክንዴ አበበ “ሁልጊዜም በሀገሪቱ የሚካሄዱ የልማት ስራዎችን በመደገፍና የተፈጥሮም ሆኑ ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሲከሰቱ  ለወገን ደራሽነቱን በማረጋገጥ የማህበራዊ ኃላፊነቱን ሲወጣ የቆየው ወጋገን ባንክ በሀገራችን ላይ የህልውና አደጋ የደቀነውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመግታት የሚደረገውን ሀገራዊ ጥረት በማገዝ በዚህ አስቸጋሪ የፈተና ወቅት ከህዝባችን ጎን መቆም እንዳለብን በመገንዘብ የብር 5 ሚሊዮን ድጋፍ አድርገናል” ብለዋል፡፡

 

አቶ ክንዴ አበበ  ጨምረውም  “ወጋገን ባንክ  የኮሮና ቫይረስን የመከላከሉ ተግባር  ውጤታማ እስኪሆን ድረስ ከመንግስትና ከህብረተሰቡ ጎን ሆኖ ድጋፉን የሚቀጥል መሆኑን እየገለፅኩ፤ ሁላችንም ከመቼውም ጊዜ በላይ እንደ አንድ ሆነን በትብብር ከሰራን በሽታውን የከፋ ጉዳት ሳያደርስ እንደምንቆጣጠረው  ባለሙሉ ተስፋ ነኝ” ብለዋል፡፡

 

ወጋገን ባንክ እንደ አንድ ኃላፊነት የሚሰማው ተቋም የቫይረሱን ሥርጭት ለመከላከል በዋናው መስሪያ ቤትም ሆነ በየቅርንጫፎቹ ለሰራተኞቹና ለደንበኞቹ ስለበሽታው መተላለፊያና መከላከያ መንገዶች የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን በማከናወን  የእጅ መታጠቢያ ቁሳቁሶችን እና የፅዳት እቃዎችን እያቀረበ መሆኑን የገለፁት አቶ ክንዴ አበበ በሥራ ቦታ ያለውን  አካላዊ ጥግግት ለመቀነስም ለሰራተኞቹ ፈቃድ በመስጠት፣ በተለይም ለነፍሰጡር ሰራተኞች ከአመት ፈቃዳቸው የማይታሰብ ረፍት በመስጠት የሰራተኞቹን ደህንነት ለመጠበቅ ባንኩ  ተግቶ እየሰራ መሆኑን  ተናግረዋል፡፡

 

 

 

 

 

 

 

 

በተጨማሪም በሽታውን ለመከላከል ቁልፍ የሆነውን አካላዊ መራራቅ ለመተግበር፣ ደንበኞች ወደ ቅርንጫፍ መምጣት ሳያስፈልጋቸው በሥራ ቦታቸው ወይም በቤታቸው ሆነው የኤሌክትሮኒክ ባንክ አገልግሎቶችን በመጠቀም ሂሳባቸውን ማንቀሳቀስ የሚችሉ  ሲሆን በአጋር ካርዳቸው በኤቲኤም ማሽን ብቻ በመጠቀም ወደሚፈልጉት  ሰው ሒሳብ ገንዘብ መላክ እና በቀን እስከ 10,000 ብር ማውጣት ፣በስልክዎ ባንክዎ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት በቀን እስከ 50,000  ብር ማስተላለፍ  እና  የግለሰብ ኢንተርኔት ባንክ አገልግሎት ተጠቃሚዎች በቀን እስከ 100,000  ብር ፣ድርጅቶች ደግሞ የሚፈልጉትን ያህል ገንዘብ በኮርፖሬት ኢንተርኔት ባንክ አገልግሎት ማስተላለፍ የሚችሉ መሆኑን ባንኩ  አስታውቋል፡፡

 

ለተጨማሪ መረጃ፡- ማርኬቲንግና ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽንስ ዳይሬክቶሬት፣ራስ መኮንን ጎዳና  አዲስ አበባ ስታዲየም ፊት ለፊት 14ኛ ፎቅ

ስልክ.+251 11 878 7921/19

Partial view of the lottery drawing ceremony

Partial view of the lottery drawing ceremony

የወጋገን ባንክ የውጭ ምንዛሪ ግኝት  ማበረታቻ ሽልማት ዕጣ ወጣ

 

ወጋገን ባንክ ከነሐሴ 9 ቀን 2011 ዓ.ም እስከ የካቲት 3 ቀን 2012 ዓ.ም ሲያካሂደው የነበረው ከወጋገን ይቀበሉ፣ በወጋገን ይመንዝሩ፣ በወጋገን ይሸለሙ የውጭ ምንዛሪ ግኝት ማበረታቻ ሽልማት ዕጣ  በትናንትናው ዕለት የካቲት 25 ቀን 2012 ዓም የባንኩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የብሔራዊ ሎተሪ  አስተዳደር ድርጅት  ኃላፊዎች በተገኙበት በብሔራዊ ሎተሪ አዳራሽ ወጣ፡፡

 

በዚህም መሰረት የ2019 ሞዴል ኪያ ስፖርቴጅ መኪና የሚያስገኘው የአንደኛ ዕጣ ቁጥር 1010526 ሆኖ ወጥቷል፡፡

 

በ2ኛ እጣ አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች እና በ3ኛ ዕጣ ሀምሳ ስማርት የሞባይል ስልኮችን የሚያስገኙት ዕጣ ቁጥሮችም መውጣታችውን የገለፀው ወጋገን ባንክ ለአሸናፊዎቹ ሽልማቱን የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ድርጅት ተወካዮች በሚገኙበት ሥነ ሥርአት ላይ በቅርቡ በይፋ እንደሚያስረክብ አስታውቋል፡፡

 

እንኳን ደስ አላችሁ

 ከወጋገን ይቀበሉ፣ በወጋገን ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ አሸናፊ  የሎተሪ  ቁጥሮች

ወጋገን ባንክ ከነሃሴ 9 ቀን 2011 ዓ.ም. እስከ የካቲት 3 ቀን 2012 ዓ.ም. ድረስ ሲያካሂድ የቆየው ከወጋገን ይቀበሉ፣ በወጋገን ይመንዝሩ፣ በወጋገን ይሸለሙ የሎተሪ ሽልማት መርሐ-ግብር ዕጣ ረቡዕ የካቲት 25 ቀን 2012 . በብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ድርጅት አዳራሽ በይፋ ወጥቷል፡፡

የተለያዩ ሽልማቶችን የሚያስገኙት አሸናፊ የሎተሪ ቁጥሮች ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሲሆኑ ዕድለኛ ደንበኞች አስቀድመው አገልግሎቱን ወደ ተጠቀሙበት ወይም በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ የባንኩ ቅርንጫፎች ቀርበው እንዲያመለክቱ  በአክብሮት እየጠየቅን  በቅርቡ  በምናደርገው የሽልማት መርሀግብር  ለዕድለኞች ሽልማቱን በይፋ እንደምናስረክብ ስንገልፅ  ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል፡፡  

ተ.ቁ. የዕጣው ደረጃ የሽልማቱ ዓይነት የአሸናፊ ዕጣ የሎተሪ ዕጣው የደረሰበት ከተማ
1 1 ኪያ ስፖርቴጅ  አውቶሞቢል ሞዴል 2019 1010526 ጅግጅጋ
2 2 የልብስ ማጠቢያ 1012136 አድዋ
3 1011334 ባህር ዳር
4 1007817 አዲስ አበባ
5 1002355 ድሬ ዳዋ
6 1015262 ጅማ
7 3 ሳምሰንግ ጋላክሲ

የሞባይል ቀፎ

1012537 አዲስ አበባ
8 1023510 አዲስ አበባ
9 1009031 አዲስ አበባ
10 1025281 አዲስ አበባ
11 1002594 አዲስ አበባ
12 1014826 አዲስ አበባ
13 1014202 አዲስ አበባ
14 1023457 አዲስ አበባ
15 1025519 አዲስ አበባ
16 1026320 አዲስ አበባ
17 1034126 አዲስ አበባ
18 1006054 አዲስ አበባ
19 1010380 ቦንጋ
20 1037720 ቡታ ጅራ
21 1008630 ደሴ
22 1037145 ደሴ
23 1004456 ድብድቦ
24 1010481 ድሬ ዳዋ
25 1016042 ድሬ ዳዋ
26 1017569 ድሬ ዳዋ
27 1022950 ድሬ ዳዋ
28 1026470 ድሬ ዳዋ
29 1029740 ድሬ ዳዋ
30 1004971 ጎንደር
31 1008712 ጋምቤላ
32 1029158 ጋምቤላ
33 1032920 አዲስ አበባ
34 1034001 ሐረር
35 1030626 ሐረር
36 1028685 አዲስ አበባ
37 1001340 ሁመራ
38 1020929 አዲስ አበባ
39 1008240 ጅግጅጋ
40 1019176 ጅግጅጋ
41 1025198 ጅግጅጋ
42 1004310 አዲስ አበባ
43 1007290 አዲስ አበባ
44 1013251 አዲስ አበባ
45 1035720 አዲስ አበባ
46 1013779 ጋምቤላ
47 1014904 አዲስ አበባ
48 1012669 አዲስ አበባ
49 1031210 ሻሸመኔ
50 1014839 ሱሉልታ
51 1015129 አዲስ አበባ
52 1039221 ቶግ ዋጃሌ
53 1016684 አዲስ አበባ
54 1026703 ሰበታ
55 1002795 አዲስ አበባ
56 1014595 አዲስ አበባ

 

አድራሻ፡ ወጋገን ታወር፣ራስ መኮንን ጎዳና

አዲስ አበባ ስታዲዮም ፊት ለፊት

ስልክ : +251 115523800

+251 115177500

ስዊፍት፡-WEGAETAA

 

Wegagen Bank Partners With WorldRemit to Offer Digital Money Transfer Service

Wegagen Bank Partners With WorldRemit to Offer Digital Money Transfer Service

Featured

Addis Ababa and London, 15 May 2019- Wegagen Bank and WorldRemit one of the leaders in global money transfer announced their partnership to provide digital money transfer service to Ethiopian customers in a joint press conference on May 15, 2019 at the Hilton Hotel in Addis Ababa.
Wegagen Bank President Abay Mehari said on the occasion: “We are delighted to partner with WorldRemit one of the leading digital money transfer service provider to give our customers more options to receive money sent to them from abroad fast and safe.” He added Wegagen customers would benefit from the fastest and safest money transfer service Wegagen would provide in cooperation with WorldRemit. The partnership between Wegagen Bank and WorldRemit enables the three million-strong Ethiopian Diaspora living abroad in over 50 countries to send money home to over 1.2 million Wegagen Bank account holders safely and fast. Beneficiaries can also collect money sent from abroad at any of Wegagen Bank’s 335 branches across Ethiopia.
Sharon Kinyanjui, Head of East and Central Africa at WorldRemit, on her part said: “We are pleased to partner with one of Ethiopia’s leading private commercial banks. Like WorldRemit, Wegagen Bank is committed to offering its customers choice and convenience through digital financial services.” Kinyanjui also said, “This new partnership will further expand WorldRemit’s reach in Ethiopia, and help Ethiopian Diaspora communities worldwide connect with family and friends back home.”
World Remit offers a variety of convenient ways for recipients in Ethiopia with or without a bank account to receive money, including bank account transfer, cash pickup and mobile money. WorldRemit is a global leader in international remittances to mobile money services, and launched its first mobile money service to Ethiopia in 2018. In addition to mobile money, the company is connected to 32 million bank accounts and 4,000 cash pick-up locations nationwide.
Top senders to Ethiopia include the United Kingdom, United States and Canada. The National Bank of Ethiopia estimates that the country received over $5 billion in remittances in 2017/2018 fiscal year. However, evidence suggests that a significant portion of remittances to the country still flow through informal channels, which are often costly and put customers at risk of fraud and transaction delays. WorldRemit provides a solution to these challenges through its award-winning mobile phone application
and website. Customers can send money 24/7 with just a few taps on their smart phones. Today, around 70% of WorldRemit transfers are sent from the mobile app.
Having started operations in June 1997, Wegagen Bank offers a wide range of efficient banking services including electronic banking accessible through mobile app, USSD & internet platforms. The Bank provides both local and international money transfer service and partners with over eleven international money transfer agents. Currently Wegagen Bank has a network of 338 Branches of which 134 are in Addis
Ababa and the remaining 204 are located in other cities and towns across the country.

 

About WorldRemit
WorldRemit is the leading digital money transfer service that makes sending money as easy as sending an instant message. We currently send from 50+ countries to more than 145 receiving destinations, leading the shift to online and mobile money transfers and improving speed and convenience for users.On the sending side WorldRemit is 100% digital. For those receiving money, the company offers a wide range of options including bank deposit, cash collection, mobile airtime top-up and mobile money.

Backed by Accel Partners, TCV and Leapfrog – early investors in Facebook, Netflix and Slack –WorldRemit’s headquarters are in London, UK with a global presence including offices in the United States, the Philippines, Poland, Colombia, Kenya, and South Africa.
It’s easy to use – just open the app or visit the website and send money 24/7 – no more agents. Learn more at worldremit.com

WEGAGEN BANK APPOINTS ABAY MAHARI AS NEW PRESIDENT

Addis Ababa, February 6, 2019 – The Board of Directors of Wegagen Bank has announced that Ato Abay Mahari has been appointed as the 5th Chief Executive Officer/President of Wegagen Bank, effective February 1, 2019.

Ato Abay Mehari has an extensive experience in the banking industry. He graduated from Addis Ababa University with BSC in statistics in 1985 and earned a Masters Degree in Business Administration from Greenwich University. He started his career as a young professional with Commercial Bank of Ethiopia in 1986 where he worked in diverse roles ranging from junior statistician, planning and budgeting officer, Statistics Department Head, and Credit Information Head. He has served as Retail Credit Assessment and Corporate Relationship Manager, consecutively. During his continued career at the CBE, he has been elevated to a higher position to serve as the Vice President, Credit Management function of Commercial Bank of Ethiopia from 2008, up to his appointment at Wegagen Bank as a President.

The Chairman of the Board of Directors of Wegagen, Ato Mengisteab G/Kidan said, “Ato Abay Mehari is a seasoned banker and his career which spans over 28 years within the banking industry combined with his leadership capability will be of significant value in his role as a CEO”. The Chairman added, “The Board of Directors is pleased to appoint Ato Abay to the role of Chief Executive Officer and look forward to leveraging his expertise and track record in steering the Bank forward”.

Ato Mengisteab stated that Ato Abay Mehari replaces Ato Araya G/Egziabher who recently announced his resignation from the position. Ato Araya has been serving the Bank at different capacities over the last almost 20 years, thirteen of which as a CEO. The Chairman added, “on behalf of the Board of Directors, the Management, and entire Bank’s community, I would like to thank Ato Araya for his dedicated service & outstanding achievements”.

The newly appointed CEO of the Bank commented saying that he is very pleased to joining the Bank to play his part in the execution of its corporate strategy going forward. Finally, Ato Abay Mehari said, “I would like to thank the Board of Directors of Wegagen Bank for the privilege and honor it has given me to lead one of the leading private Banks in the country. Thus, together with the support of the board and the Bank’s Management team, I am confident of continuing the Bank’s remarkable journey these past 21 years and contribute much to assure the intended growth and development of the Bank in the future.”

Notice for Job Applicants

Notice for Job Applicants

Applicants for the position of Associate Jr. Customer Service Officer whose names listed here under are selected for further screening.
Accordingly, please avail yourselves for the written exam that will be conducted on Sunday December 30, 2018 at 1:30 PM as indicated below:-

CANDIDATES: Listed under Sr. No 1 to 1,500 below or Whose names begin with alphabet – ABA to SHAN

Place of exam: Addis Ababa St. Mary’s university Mexico campus (Mexico-Near the Wabe Shebelle Hotel)

CANDIDATES: listed under Sr. No 1,501 to 2,001 below or Whose names begin with alphabet – SHEG to ZURI

Place of exam: Addis Ababa St. Mary’s university Post graduate campus (Meico- Near Ethiopian Petroleum Supply Enterprise)

Dowload the list

Wegagen Bank Gross Profit Hits a Billion Birr Mark

Wegagen Bank Gross Profit Hits a Billion Birr Mark

 Addis Ababa, November 15, 2018- Wegagen Bank announced a gross profit of Birr 1 billion 50 million in the 2017/18 Fiscal Year ended June 30, 2018, showing a 49% increase over the previous year’s profit of 705 million. The Bank’s profit has seen a continuously rising trend over the past three years. The significant increase in the profit is attributed largely to the significant increase in the total income, which stood at 2.34 billion, a 39.6% increase over the previous fiscal year. This development puts Wegagen in the category of the few private Banks that managed to gross a billion birr profit.

The Bank has officially announced its achievements in the audited annual report presented at the 25th Ordinary and 13th Extraordinary Shareholders’ Meeting held at Hilton Addis Ababa on November 15, 2018.

CEO of the Bank Araya G/Egziabher remarked that the Bank registered a commendable growth in all aspects of operation highlighting key achievements of the Bank in the fiscal year ended on June 30, 2018. He indicated that the Bank’s paid up capital grew 11% to reach Birr 2.3 billion in 2017/18  from 2.1 billion at the end of  2016/17  Fiscal Year, . The total capital including reserves also increased by 19% to reach Birr 3.8 billion. According to the CEO, the Bank’s total asset rose to Birr 27.3 billion at the end of 2017/18 showing a 33% increase from Birr 20.9 billion last Fiscal Year. Similarly, the total deposit mobilized increased by 31% to reach Birr 20.5 billion in 2017/18 from Birr 15.6 billion in 2016/17. Similarly, the Bank’s total loans and advances grew to over Birr 15.1 billion from Birr 10.2 billion in 2016/17. The number of shareholders is also reached 3,199 while the number of employees increased to 4,451 in 2017/18 Fiscal Year from 3,856 last year. The Bank opened 64 new branches across the country expanding its network of branches to 277 at June 30. 2018.

The CEO also indicated that the Bank has carried out several projects aimed at modernizing its infrastructure in a bid to provide better services to its customers. The most notable of such projects carried out in the 2017/18 Fiscal Year was the replacement of  its core banking system with Oracle Flex Cube which has significantly transformed its operational performance and customer service delivery to the highest level of efficiency. It is also undertaking a project to build a new state of the art data center in its newly inaugurated Headquarters building on Ras Mekonnen Street. Wegagen’s new IT infrastructure has enabled it to provide innovative & value adding financial services, including the newly introduced air travel payment services in collaboration with Ethiopian Airlines.

Wegagen Bank, as part its corporate social responsibility, has extended its support, in the amount of Birr 23 million, to the effort in the rehabilitation of people internally displaced due to conflicts in various parts of the country. It also donated Birr 2 million to support the fight against engulfment of Lake Tana with Water Hyacinth weed also known as “Emboch Arem.”

Wegagen Bank provides electronic banking services through its extensive network of ATMs and Point of Sale (POS) terminals as well as through its internet and mobile banking platforms in addition to the regular banking services through its ever-growing network of branches that reached 312. In an effort to boost accessibility of financial services to the unbanked segment of our population, Wegagen has introduced Agency banking service, deploying hundreds of Agents in the neediest part of the country including Gambella in partnership with Bellcash Technologies.

ECX Recognized Wegagen Bank for Top Performance

ECX Recognized Wegagen Bank for Top Performance

August 2, 2018: Addis Ababa;

Wegagen Bank has received a trophy and certificate from ECX (Ethiopian Commodity Exchange) for standing third in clearing the largest amount of settlements among all clearing banks during the course of the past ten years.

Wegagen has earned the award and the certificate of recognition on the occasion of the 10th Anniversary of ECX for its outstanding contribution in building modern trading system and clearing over Birr 23 billion since joining the platform as a clearing Bank. Wegagen Bank’s Accounts and Reconciliation Director, Kindie Abebe, received the award on behalf of the Bank on July 28, 2018.

We would like to extend our utmost gratitude to our esteemed customers for choosing to work with us and congratulate the entire Wegagen family, the Board of Directors, Executive Management and employees, for this outstanding achievement.

Wegagen Donates Birr 25 Million for Displaced People

August 1, 2018

Wegagen Bank donated Birr 23 million in the 2017/18 fiscal year to various regional governments to support their effort in the rehabilitation of internally displaced people. In a similar development, the Bank granted Birr two million to strengthen the effort to control and eradicate the American Army weed or locally known as “Emboch” which has infested the Lake Tana threatening the livelihood of thousands of farmers.

The Donations were made to support the efforts being exerted to rehabilitate internally displaced people following communal conflicts mainly in Oromia and Ethio-Somali regions and SNNP and Oromia regions. The donations cheques have been handed over to corresponding authorities in Oromia, Ethio-Somali and SNNP regions in various events in the presence of high ranking regional government officials and the Bank’s executives.

Over the past 21 years, the Bank has been responsive to the calls of the government of Ethiopia and regional governments during the times of natural and man made disasters extending its support morally and financially. As part of discharging its corporate social responsibility the Bank allocates budget regularly to address various social and environmental challenges faced by various communities.

Wegagen Bank Introduces a new Core Banking System

Wegagen Bank Introduces a new Core Banking System

Wegagen Bank has introduced a new core banking system called Oracle Flex Cube which is aimed at significantly transforming its operational performance and customer service delivery to the highest level of efficiency.

This core banking system has been successfully implemented in all the 285 Branches and forex bureaus of the Bank since January 1, 2018. In an event organized to celebrate the successful implementation of the core banking system on January 16, 2018 Bank President Ato Araya G/Egziabher said that the new Core Banking system would bring about a dramatic improvement in the operational performance and service delivery efficiency of the Bank. He also called on all districts to utilize the full capacity of the technology and raise the performance and standard of service delivery in the Bank.

Wegagen Bank’s CIO and Project Leader Ato Alexander G/Egziabher said that the new Oracle Core Banking System project was completed within the schedule and budget which is quite a remarkable accomplishment in the Banking industry in the country so far, given the scope and the complex nature of the project.

He said that the data migration from the previous Core Banking to the latest version of 12.1 Oracle Flex Cube Core Banking System was conducted in 260 Branches and forex bureaus in a space of two days with unmatched effectiveness that has not also been experienced in the industry so far. The CIO lauded the extraordinary commitment of the project team members who were working late hours including on Sundays and holidays to finalize the project timely.

At every milestone of the project, the Bank has given recognition to the tireless effort of the team members which made the project a success. The project has involved around 50 full time and 30 on call basis Bank staff drawn from the IT and Operational units of the Bank.